Hanuman Chalisa Gujarati » શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી

Hanuman Chalisa Gujarati » શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી

Hanuman Chalisa Gujarati » શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી – શ્રી ગુરુ ચારણ સરોજ રાજ નિજ મનુ મુકુર સુધારી ।બારણું બિમલ જાસુ જો દાયકુ ફળ ચારી ॥

Hanuman Chalisa Gujarati » શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી Read More »